Kast gemaakt van oude kaasplanken en twee voorhistorische deuren.
Materiaal aangeleverd door opdrachtgever.