Voornamelijk wordt er gewerkt met een voorop gezet plan:

 1. Er is een idee.
 2. Naar aanleiding van een idee volgt een gesprek. Tijdens het gesprek moet duidelijk worden hoe het ontwerp eruit gaat zien, welk materiaal en welke  afwerkmethode er gebruikt gaan worden.
 3. Er wordt een schets gemaakt al dan niet door de opdrachtgever (in overleg).
 4. Er wordt een werktekening gemaakt al dan niet door de opdrachtgever (in
  overleg).
 5. Er wordt een offerte gemaakt. Deze wordt inclusief betalingsvoorwaarden en Algemene Verordening Gegevensbescherming 2018 naar  de klant verzonden.
 6. Na goedkeuring volgt er een  orderbevestiging plus een factuur met de eerste
  aanbetaling.
 7. Na ontvangst van de getekende orderbevestiging plus eerste aanbetaling  wordt
  het project ingepland en uitgestippeld.
 8. Vlak voordat het object in de werkplaats afgerond wordt, wordt er een factuur met een tweede deelbetaling verstuurd.
 9. Na ontvangst van de tweede deelbetaling wordt er een afspraak voor plaatsing
  gemaakt.
 10. Na plaatsing wordt het overgebleven bedrag in rekening gebracht.
 11. Waarna het resterende geld binnen twee weken moet worden voldaan.

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG) 2018
1. Toestemming 
De door de klant opgegeven persoonsgegevens worden door “EWE Meubelmakersstudio” alleen
gebruikt voor de afhandeling van de koopovereenkomst of het volgen van een workshop of cursus.
2. Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
3. Noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting
                                   Belasting Wetgeving: de persoonsgegevens worden 7 jaar op papier (niet digitaal) bewaard.
4. ICT- Extern

 

If you can see this, then you might need a Flash Player upgrade or you need to install Flash Player if it's missing. Get Flash Player from Adobe.

Copyright© All photographs and text on this website. Kitty Weber, All rights reserved.